අදිසි නදිය – Book Hunter
20% OFF

අදිසි නදිය

රු400.00

In Stock

Quick Overview

අදිසි නදිය, Adisi Nadiya,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

අදිසි නදිය Rs.500 -20% discount Rs.400/-
මායාරූපී ප්‍රබන්ධ, අධිතාත්වික පරිකල්පනය, වීරාඛ්‍යානය, දේශපාලන සහ විද්‍යා ප්‍රබන්ධ යනාදී සාහිත්‍ය ශානර ඔස්සේ ගලා බස්නා ‘අදිසි නදිය’ කුතුහලාත්මක බවින් පිරි සුපාඨනීය කියැවීමක් බවට පත්වෙයි. එසේම මානවවාදී ධීරවීර පුද්ගලයන් හා අදූරදර්ශී අධිපතිවාදී පාලකයින් අතරෙදී පවත්නා නිරන්තර අරගලය ද ‘අදිසි නදී’ දැලේ නිරූපණය වෙයි.

Additional information

book author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අදිසි නදිය”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.