අබ්දුල් කලාම් ධර්මිෂ්ඨ පාලනය – Book Hunter
20% OFF

අබ්දුල් කලාම් ධර්මිෂ්ඨ පාලනය

රු280.00

In Stock

Quick Overview

අබ්දුල් කලාම් ධර්මිෂ්ඨ පාලනය, A.P.J. Abdul Kalam Governance for Growth, abdul kalam dharmishta palanayak,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

අබ්දුල් කලාම් ධර්මිෂ්ඨ පාලනය Rs.350 -20% discount Rs.280/-

This book is the sinhala translation of “A.P.J. Abdul Kalam Governance for Growth”

ආචාර්ය අබ්දුල් කලාම් සූරින්ගේ ධර්මිෂ්ඨ පාලනය නමැති කෘතිය හරහා සමාජගත කරන්නට උත්සාහ දරන්නේ සමෘද්ධිමත් දේශයක් ගොඩනැඟීම එක් පාර්ශවයකට හෝ ජන කොටසකට පමණක් කළ හැකි දෙයක් නොවන බවත්, ඒ සඳහා විශේෂතා කිසිත් නොසලකමින් සමස්ත ජනතාවගේ ආකල්පවල පැහැදිලි ධනාත්මක පරිවර්තනයක් ඇති කිරීම අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් වන බවත්ය. මෙම කෘතිය ආකල්පමය වශයෙන් ධනාත්මක පරිවර්තනයන් ජනමනස තුළ ජනිත කිරීමට සාකල්‍යයෙන්ම දායක වනු නිරනුමානය. මේ මඟින් ශ්‍රී ලාංකේය පාඨක ජනතාවට සිය ස්ථාවරයන් නිවැරැදිව හඳුනා ගැනීමත්, නව දැක්මකින් සිය චින්තනය සුපුෂ්පිත කර ගැනීමටත් මං විවර වනු ඇත.

Additional information

book author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අබ්දුල් කලාම් ධර්මිෂ්ඨ පාලනය”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.