අවසන් ගමන – Book Hunter
20% OFF

අවසන් ගමන

රු300.00

In Stock

Quick Overview

අවසන් ගමන, Awasan Gamana, Gudrun Pausewang, The Final Journey,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

අවසන් ගමන Rs.450 -20% discount Rs.360/-

This book is the sinhala translation of  “The Final Journey” by Gudrun Pausewang.

ඝාතන කඳවුරුවලට යුද සිරකරුවන් ප්‍රවහනය සඳහා භාවිත කළ සතුන් ගෙනයන අපිරිසිදු අපුල දනවන දුම්රිය මැදිරිවල ගාල් කරන ලද දහසක් සිරකරුවන් අතර සිටි ඇලිස් නම් යෞවනියගේ අවසන් ගමනේ ජීවිතය අයැද සිටින පීඩාකාරී කතාන්දරයයි.

Additional information

book author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අවසන් ගමන”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.