ඈන් ෆ්‍රෑන්ක් මතක සුවඳ – Book Hunter
20% OFF

ඈන් ෆ්‍රෑන්ක් මතක සුවඳ

රු240.00

In Stock

Quick Overview

ඈන් ෆ්‍රෑන්ක් මතක සුවඳ, Ann Frank Mathaka Suwanda, Alison Leslie Gold, Memories of Anne Frank,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

ඈන් ෆ්‍රෑන්ක් මතක සුවඳ Rs.300 -20% discount Rs.240/-

This book is the sinhala translation of  “Memories of Anne Frank” by Alison Leslie Gold.
දෙවැනි ලෝක සංග්‍රාම කාල වකවානුවේ කෲරත්වය, හිංසනය, භීෂණය, පීඩනය හා වේදනාව මැද සිදුවූ අනුවේදනීය සිදුවීම් අතරේ යුද ඝාතන සාහිත්‍යයට එකතු වූ නොමැකෙන නිර්මාණයක් ලෙසින් ඈන් ෆ්‍රෑන්ක් දිනපොත හැඳින්විය හැකිය.

Additional information

book author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඈන් ෆ්‍රෑන්ක් මතක සුවඳ”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.