ඔවුහු බැග්ඩෑඩ් ආවෝය – Book Hunter
20% OFF

ඔවුහු බැග්ඩෑඩ් ආවෝය

රු400.00

In Stock

Quick Overview

ඔවුහු බැග්ඩෑඩ් ආවෝය, Ovuhu Bagdad Awoya, Agatha Christie, They Came To Bagdad,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

ඔවුහු බැග්ඩෑඩ් ආවෝය Rs.500 -20% discount Rs.400/-
This book is the sinhala translation of “They Came To Bagdad” by Agatha Christie.

මැදපෙරදිග පාතාල කල්ලියක් හා වික්ටෝරියා ජෝන්ස් නමැති එංගලන්ත ජාතික තරුණිය අතර බිහිසුණු ගැටුමක් පාදක කරගත් රහස් පරීක්ෂක නවකතාවේ සිංහල අනුවාදයයි.

Additional information

book author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඔවුහු බැග්ඩෑඩ් ආවෝය”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.