කදිම පාසල පොත් කට්ටලය – Book Hunter
20% OFF

කදිම පාසල පොත් කට්ටලය

රු1,664.00

In Stock

Quick Overview

කදිම පාසල, kadima pasala, සුසර ප්‍රකාශකයෝ, කුමාර සිරිවර්ධන, Enid Blyton, The Twins At St Clare’s,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

කුමාර සිරිවර්ධන විසින් පරිවර්තනය කල Enid Blyton විසින් රවිත “කදිම පාසල පොත් කට්ටලය” 20% ක වට්ටමක් සමගින් BookHunter.LK වෙතින් ඔබේ නිවසටම ගෙන්වා ගන්න…

කදිම පාසලේ මහ රෑ සාදය – Rs.350 -20% discount Rs.280/=
කදිම පාසලේ වීරවරිය – Rs.380 -20% discount Rs.304/=
කදිම පාසලේ සසල රාත්‍රිය – Rs.300 -20% discount Rs.240/=
කදිම පාසලේ හොඳම නිළිය -Rs.350 -20% discount Rs.280/=
කදිම පාසලේ දුෂ්ට පාලිකාව – Rs.350 -20% discount Rs.280/=
කදිම පාසලේ නායිකාවෝ Rs.350 -20% discount Rs.280/=

 

පොත් කට්ටලයේ මිල = රු.2080/-
වට්ටම් සහිත මිල = රු.1664/-

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කදිම පාසල පොත් කට්ටලය”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.