කාල නදී ගලා බසී – Book Hunter
20% OFF

කාල නදී ගලා බසී

රු440.00

In Stock

Quick Overview

කාල නදී ගලා බසී, Kala Nadee Gala Basee, kaala nadi gala basi,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

කාල නදී ගලා බසී Rs.550 -20% discount Rs.440

කඳුකරයේ සිට මුහුදුකරයට නිසොල්මනේ ගලා යන කළු ගඟ මෙන්ම එහි ඉහල පහල ගිය පාරුවක නිසල ජීවිතයක් ගෙවූ තණ්ඩලේට එක්වූ සාදිරිස් ද අත්විඳි අවට පරිසරයේ මෙන්ම වැවිලි කර්මාන්තයේ ආගමනය සමග මිනිස් ජීවිතවල සිදුවූ භෞතිකමය වෙනස්වීම් ඇසුරෙන් රචිත යුගයක සමාජ විපර්යාසය, අපූරුවට ගෙත්තම් කළ චිත්තාකර්ෂනීය නවකතාවකි.

Additional information

book author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කාල නදී ගලා බසී”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.