කේ. ජී කරුණාතිලක කෘතීන් එකතුව – Book Hunter
10% OFF

කේ. ජී කරුණාතිලක කෘතීන් එකතුව

රු2,610.00

In Stock

Quick Overview

K.G.Karunathilaka,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

කේ. ජී කරුණාතිලක මහතාගේ කෘතීන් එකතුව, නවතම මුද්රණය 10% ක වට්ටමක් සමගින් දැන් bookhunter .lk වෙතින්මිල දී ගත හැක.

රන් මකුණා 500- 10% Discount 450/=
වගුරු බිම 500 – 10% Discount 450/=
රොබින්සන් ක්රූසෝ 600 – 10% Discount 540/=
මකාර් චුද්‍ර Rs. 650 – 10% discount Rs. 585
විජයග්‍රාහී කෝනාන් නොහොත් මකරාගේ හෝරාව  Rs. 650 -10% discount Rs. 585

පොත්වල වටිනාකම = රු. 2900
වට්ටම් සමග මිල =රු. 2610

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කේ. ජී කරුණාතිලක කෘතීන් එකතුව”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.