චීන ජනකතා – Book Hunter
20% OFF

චීන ජනකතා

රු160.00

In Stock

Quick Overview

චීන ජනකතා, Cheena Janakatha, Jagmohan Chopra, Folk Tales of China,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

චීන ජනකතා Rs.200 -20% discount Rs.160/-

ළමා පරපුරට ආස්වාදයක් මෙන්ම ඔවුන්ගේ අනාගතයට යහපත් පදනමක් ද ලබා දෙන ආදර්ශවත්, ජනප්‍රිය චීන ජනකතා දහයක පරිවර්තන ඇතුලත් ජග්මෝහන් චොප්රාගේ (Jagmohan Chopra) Folk Tales of China කෘතියේ පරිවර්තනයයි.

Additional information

book author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “චීන ජනකතා”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.