දඟ පැංචා එමිල්ගේ හපන්කම් 3 – Book Hunter
20% OFF

දඟ පැංචා එමිල්ගේ හපන්කම් 3

රු240.00

In Stock

Quick Overview

Danga Pancha Emil 3, Astrid Lindgren, Emil and his clever pig, danga pancha emilge hapankam,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

දඟ පැංචා එමිල්ගේ හපන්කම් 3  – Rs. 300 with Discount Rs.240/-

ලොව පතල ළමා කතා කතුවරියක වන ඇස්ට්‍රිඩ් ලින්ඩ්ග්‍රේන් මැවූ එමිල් චරිතය ළමා විය සුරතල් අවධිය ඕනෑම අයකුට සිහිපත් කරවන රසවත් කතා මාලාවකි.
ඇස්ට්‍රිඩ් ලින්ඩ්ග්‍රේන්ගේ ලෝප්‍රකට දඟ කතා මාලාවේ Emil and his clever pig නැමැති කෘතියේ පරිවර්තනය.

Additional information

book author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දඟ පැංචා එමිල්ගේ හපන්කම් 3”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.