පළිඟු හිස්කබල – Book Hunter
16% OFF

පළිඟු හිස්කබල

රු1,062.00

In Stock

Quick Overview

පළිඟු හිස්කබල, Paligu Hiskabal, Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull, James Rollins,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

පළිඟු හිස්කබල Rs.1250 -15% discount Rs.1062/-

This is the sinhala translation of “Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull” by James Rollins.

ඒ 1957 වර්ෂය විය.

එනම් සීතල යුද්ධය උණුසුම් වෙමින් පැවති සමයයි. රුසියානු හමුදාවේ අති විශේෂ ස්පෙට්නාස් බළකායට අයත් භට කණ්ඩායමක් සුප්‍රකට පුරාවිද්‍යාඥ ඉන්ඩියානා ජෝන්ස්ගේ කැණීම් අඩවියට කඩා පැන, ඔහුව බලහත්කාරයෙන් පැහැර ගනී. කිසිඳු බිය සැකයකින් තොරව අමෙරිකානු භූමිය ආක්‍රමණය කරන ඔවුහු අමෙරිකානු රජයේ ඉතා රහසිගත ගබඩාවක් කොල්ලකෑම සඳහා ඉන්ඩියානාට බල කරති.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පළිඟු හිස්කබල”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.