බත්තලන්ගුංඩුව – Book Hunter
10% OFF

බත්තලන්ගුංඩුව

රු558.00

In Stock

Quick Overview

බත්තලන්ගුංඩුව, Baththalangunduwa, Manjula Wediwardane, මංජුල වෙඩිවර්ධන, Novels,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

බත්තලන්ගුංඩුව Rs.620-10% discount Rs.558/=
Author: Manjula Wediwardane – මංජුල වෙඩිවර්ධන

ඇන්ටනී නම් වූ අයෙක් තම පියා සොයා බත්තලංගුණ්ඩුව නම් වූ කල්පිටිය ආසන්නයේ වූ දූපතකට ගමන් කරයි. එහිදී ඔහුට විවිධ මිනිසුන් හා ගැහැනුන් ඇසුරු කිරීමට ලැබේ. ඔවුන් සමඟ ඇන්ටනී නම් වූ පුද්ගලයා ගෙවන ජීවිතයත් තම පියා සොයා ගැනීමත් යන කාරණා මත මේ පොත ලියැවී ඇත.

අවසානයේදි ඔහු සොයන පියා ඔහු තුලම සිටින බව ඔහුටම පසක් වන්නේ ය.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බත්තලන්ගුංඩුව”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.