බොලීවියානු දිනපොත – Book Hunter
20% OFF

බොලීවියානු දිනපොත

රු340.00

Out of stock

Quick Overview

බොලීවියානු දිනපොත, Boliviyanu Dinapotha, Ernesto Che Guevara, Bolivian Diary,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

බොලීවියානු දිනපොත Rs.425 – 20% discount Rs.340/-

විසිවන සියවසේ අගභාගයේ, සාධාරණ ලොවක් පැතූ විප්ලවීය නායකයෙකු වූ චේ ගුවේරා ඝාතනයට ලක්වන විට, ඔහුගේ උරමල්ලේ තිබූ මෙම දින පොත චේගේ අත්‍යන්ත උරුමය ලෙසට පත්වූ Bolivian Diary කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයයි.

‘Bolivian Diary’ is Che Guevara’s account of his last 11 months, as he and his band of guerrillas fight against armies, mountains, jungles, hunger, disease and death in Bolivia. It provides a moving record of the guerrilla’s suffering and bravery

Additional information

book author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බොලීවියානු දිනපොත”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.