මැලෝරි – Book Hunter
10% OFF

මැලෝරි

රු900.00

In Stock

Quick Overview

මැලෝරි, බර්ඩ් බොක්ස් 2, malorie, bird box 2, Josh Malerman

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

මැලෝරි Rs.1000 -10% discount Rs.900
(බර්ඩ් බොක්ස් 2)

මැලෝරිත්, ඇගේ දරුවනුත් ආරක්ෂාව පතා ගංගාව දිගේ පලා ගිය ගමනින් දොළොස් වසක් ඉක්ම ගොසිනි. තවමත් උමතු බවත්, පියවි සිහියත් අතර ඇති එකම වැට, දෑස් බදින රෙදිකඩ පමණකි. දෑස් හැර බලන එක නිමේෂයකින්, උමතු බවත්, වියරුවත් ජීවිතය බිලිගන්නට බලා හිදී.

තවමත් ඒ කුමක්දැයි දන්නා කෙනෙකු නැත. තවමත් එයට විසඳුමක් නැත.
This book is the sinhala translation of “Bid Box” by Josh Malerman.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මැලෝරි”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.