රමෝනා/ ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් කතා මාලා – Book Hunter
10% OFF

රමෝනා/ ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් කතා මාලා

රු6,750.00

Out of stock

Quick Overview

ramona, clementine rose, ganga niroshini suduwelikanda, kids, children story books, Ramona’s World, රමෝනාගේ ලෝකය

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

ගංගා නිරොෂිණී සුදුවැලිකන්ද විසින් පරිවර්තනය කරන ලද “රමෝනා” සහ “ක්ලෙමන්ටයින් රෝස්” කතා මාලා කට්ටලය 10% ක වට්ටමක් සමගින් ලබාගත හැක. 🚚පොත් 8කට වඩා ගැනීමේදී කුරියර් ගාස්තු නොමිලේ..

1. බීසස් සහ රමෝනා 700 – 10% Off 630
2. කරදරකාර රමෝනා 600 – 10% Off 540
3. එඩිතර රමෝනා 600 – 10% Off 540
4. රමෝනා සහ ඇගේ තාත්තා 700 – 10% Off 630
5. රමෝනා සහ ඇගේ අම්මා 600 – 10% Off 540
6. රමෝනා කුම්බි, වයස අවුරුදු 8 යි 600 – 10% Off 540
7. සදහටම රමෝනා 600 – 10% Off 540
8. රමෝනා ගේ ලෝකය 700 – 10% Off 630

“ක්ලෙමන්ටයින් රෝස්”
1. ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් සහ හදිසියේ ආ අ මුත්තා 600 – 10% Off 540
2. ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් සහ සුරතල් සතුන් ගේ දිනය දා සිදු වූ ඇබැද්දිය 600 – 10% Off 540
3. ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් සහ අපූරු තෑග්ග 600 – 10% Off 540
4. ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් සහ ගොවිපොළේ ජංජාලය 600 – 10% Off 540

පොත් කට්ටල වල මිල = රු.7500
වට්ටම් ලැබුන පසු මිල = රු.6750

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රමෝනා/ ක්ලෙමන්ටයින් රෝස් කතා මාලා”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.