සටනක් මැද සටනක් – Book Hunter
20% OFF

සටනක් මැද සටනක්

රු320.00

Out of stock

Quick Overview

සටනක් මැද සටනක්, Satanak Mada Satanak

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

සටනක් මැද සටනක් Rs.400 – 20% discount Rs.320/-

70 දශකයේ පිටිසර වෙද විදුහලක වෛද්‍යවරයකු වීමේ අභිප්‍රාය පෙරදරිකරගෙන ශිල්ප හැදාරූ සිසුවකු තම ඉලක්කය වැරදී ගුරුවරයකු වීමත්, පුවත් වාර්තාකරණය ප්‍රගුණ කර දක්ෂ ලේඛකයකු වීමත් ඔහු මුහුණ පාන විවිධ සමාජ විපර්යාස පිලිබදවත් ගෙතුන රසබර යොවුන් නවකතාවකි.

Additional information

book author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සටනක් මැද සටනක්”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.