සාපේක්ෂනී – Book Hunter
20% OFF

සාපේක්ෂනී

රු400.00

Out of stock

Quick Overview

සාපේක්ෂනී, Saapekshani,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

සාපේක්ෂනී Rs.500 -20% discount Rs.400

වන්නියේ ජන ජීවිතය මූර්තිමත් කරමින් සිංහල සාහිත්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ අපූර්ව විප්ලවයක් කළ නවගත්තේගමයන්ගේ “සාපේක්ෂණී” පාඨකයන්ගේ වින්දන ශක්තිය ප්‍රබොදවත් කරන නිර්මාණයක, නවතම මුද්‍රණයයි.

Additional information

book author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සාපේක්ෂනී”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.