සිත් මහිම – Sith Mahima – Book Hunter
20% OFF

සිත් මහිම – Sith Mahima

රු320.00

In Stock

Quick Overview

සිත් මහිම, Sith Mahima, සිත් පහන 2, Shen Li,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

සිත් මහිම Rs.400 -20% discount Rs.320/-

‘සිත් පහන’ කතා මාලාවේ දෙවැන්නයි. චීනයේ ප්‍රචලිත ආදර්ශමත් කතා පෙළක් සරල සුගම බස් වහරකින් ඉතා නිරවුල්ව ඉදිරිපත් කරමින් සිංහල පාඨකයින්ට නවමු අත්දැකීමක් ලබා දෙන්නීය.

Additional information

book author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සිත් මහිම – Sith Mahima”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.