සෙනෙහසින් ලුහුබැඳි මරණය – Book Hunter
20% OFF

සෙනෙහසින් ලුහුබැඳි මරණය

රු280.00

In Stock

Quick Overview

සෙනෙහසින් ලුහුබැඳි මරණය, Senehasin Luhu Bandi Maranaya,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

සෙනෙහසින් ලුහුබැඳි මරණය Rs.350 – 20% discount Rs.280/-

 

තම පිරිසිදු බව ප්‍රශ්න නො කෙරෙන පුරුෂාධිපත්‍යයකට යටව ඇති සමාජයක ගැහැනියකගේ පාරිශුද්ධතාව අපේක්ෂා කිරීම යුක්තියුක්ත ද? යන ප්‍රශ්නය නඟමින් වින්දනය මෙන්ම දැනුම ද ලබා දෙන නවකතාවකි.

Additional information

book author

My Cart (0 items)

No products in the cart.