ළමා පොත් කට්ටල අංක 7 – Book Hunter
20% OFF

ළමා පොත් කට්ටල අංක 7

රු3,952.00

In Stock

Quick Overview

ළමා පොත් කට්ටල අංක 7, Lama poth kattala 7, Kid’s books,

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

පූ මුල්ලේ අලුත් ගෙදර 430 – 20% Discount 344
පූ විනීගේ කතාව 440 – 20% Discount 352
හෙයිඩිගේ දරුවෝ 460 – 20% Discount 368
කදුකර රෝස මල් 360 – 20% Discount 288
රෝස වලාකුළු 350 – 20% Discount 280
චුබාරි 480 – 20% Discount 384
මට පුළුවන් 580 – 20% Discount 464
ඩෙනිස්ගේ දස්කම් 730 – 20% Discount 584
හරි පුදුම ඉස්කෝලේ 540 – 20% Discount 432
තාත්තයි දුවයි 180 – 20% Discount 144
හිම අම්මා 260 – 20% Discount 208
කොක්ලේ මහත්මියගේ පුසා 130 – 20% Discount 104

පොත්වල වටිනාකම = රු. 4940
වට්ටම් සමග මිල =රු. 3952

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ළමා පොත් කට්ටල අංක 7”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.