2020 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය – දෙවන වටය සදහා නිර්දේශිත නවකතා – Book Hunter
11% OFF

2020 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය – දෙවන වටය සදහා නිර්දේශිත නවකතා

රු6,434.00

In Stock

Quick Overview

2020 suwarna pusthaka nominated books

Why shop from BookHunter?
FastDelivery

Deliver within 2-5 days to your door step

100% Guarantee

100% guarantee about quality and safe of your order

Description

2020 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය – දෙවන වටය සදහා නිර්දේශිත නවකතා

බලන් පුර සිරි නෙත් වසා 690 with discount 620
රතු ඉරි අදින අත 500 with discount 450
කුමර කොබෙයි 680 with discount 612
තී හා තා 650 with discount 585
නිෂ්ක්රාන්තිය 500 with discount 450
නිමිනාගේ ඉතිහාසය 980 with discount 882
පොල් මට්ටා 450 with discount 405
පන්හිඳ 600 with discount 540
පේත 250 with discount 225
අතකින් අම්මා ය අතකින් මෙරමා ය 550 with discount 495
රුදු රොන් සුනු 600 with discount 540
කන්ද උඩ ගින්දර 700 with discount 630

මුළු එකතුව = රු.7150
වට්ටම් සමග මුළු මුදල = රු. 6434

FREE DELIVERY
ඇනවුම් කිරීමට අපට ඉන්බොක්ස් කරන්න එසේත් නැත්නම් 0713 551 551 අමතන්න .
වෙබ් අඩවිය හරහා ඇනවුම් කිරීමට පහත සබැදිය භාවිත කරන්න. එහිදී ඔබට පැමිණෙන කුරියර් ගාස්තුව නොසලකා හරින්න.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2020 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය – දෙවන වටය සදහා නිර්දේශිත නවකතා”

Your email address will not be published.

My Cart (0 items)

No products in the cart.